Huisregels

Tijdens het Jongerencarnaval gelden er duidelijke huisregels. Deze huisregels gelden zowel op de locatie als voor de directe omgeving van de locatie.

De huisregels zijn voor het laatst aangepast op: 1 februari 2020

 1. Uitsluitend bezoekers met een geldige entreekaart worden toegelaten.
 2. Het bij hebben van legitimatie is verplicht, een schoolpas volstaat ook als legitimatie.
 3. Bezoekers zijn verplicht om mee te werken aan een blaastest en fouillering, indien dit geweigerd wordt zal de toegang worden ontzegd. Restitutie van het toegangsbewijs zal niet plaatsvinden.
 4. Bezoekers die positief blazen zal de toegang ontzegd worden. Restitutie van het toegangsbewijs zal niet plaatsvinden.
 5. Roken mag alleen buiten in de daarvoor aangewezen omgeving. Om het gebruik van sigaretten te ontmoedigen vragen we €2,50 per keer voor een “rookmuntje” waarmee buiten gerookt mag worden.
 6. De volgende zaken zijn niet toegestaan: meegebracht eten & drinken, de handel of het gebruik van hard- & softdrugs, vloeistoffen zoals deodorant/parfum, flessen shampoo/douchegel of andere huidverzorgingsproducten, glaswerk, scherpe voorwerpen, paraplu’s, (vuur- en nep) wapens, selfiesticks, laserpennen en stiften.
 7. Rugtassen worden op verzoek van de organisatie gecontroleerd.
 8. Het dragen van gezicht bedekkende attributen en maskers is niet toegestaan.
 9. Het gebruik van de garderobe is verplicht en gebeurt geheel op eigen risico.
 10. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vermissing en/of beschadiging van kleding/ andere eigendommen/ vernielingen of andere misdragingen.
 11. Bij beschadiging van eigendommen en/of goederen van de organisatie is de desbetreffende bezoeker aansprakelijk voor de ontstane schade. Tevens zal de organisatie alle reparatie en/of vernieuwingskosten verhalen op de aansprakelijkgestelde bezoeker. Indien nodig wordt aangifte van vernieling gedaan bij de politie.
 12. Bij misdragingen, vandalisme, geweld, racistische uitingen en/of diefstal, zal de toegang tot het evenement worden ontzegd, tevens wordt hiervan aangifte gedaan bij de Politie.
 13. Er worden foto- en filmopnames gemaakt. Deze kunnen worden verspreid via alle mogelijke mediavormen.
 14. Bij het niet naleven van de huisregels worden bezoekers uit de locatie verwijderd en zal (eventueel) de toegang tot het verdere verloop van het evenement ontzegd worden en de ouders/opvoeders worden ingelicht.
 15. Alle aanwijzingen van de organisatie die verband houden met de huisregels, moeten direct opgevolgd worden.

Slotbepaling:

 • In alle gevallen waarin de bepalingen van dit reglement niet voorzien, beslist de organisatie of medewerkers van Jongerencentrum Mainframe.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande mededeling dit reglement eenzijdig te wijzigen.
© Copyright 2022 ût Fruttersfist